Sunday, 1 February 2009

Apa itu Wi - Fi?

Wi-Fi merupakan singkatan bagi Wireless Fidelity dimana istilah ini telah diberikan secara rasmi oleh WECA(Wireless Ethernet Compatibility Alliance).
Wi-Fi mula diperkenalkan menerusi produk-produk tanpawayar pada penghujung tahun 1998. Penggunaan Wi-Fi adalah merujuk kepada sistem rangkaian pautan tanpa wayar yang menggunakan hubungan jalurlebar(broadband), titik capaian (access point) dan kad Wi-Fi yang diinstalasi di dalam komputer bagi membolehkan pengguna berkongsi fail dan pencetak serta melayari internet sama seperti rangkaian LAN biasa. Titik capaian (access point) adalah merujuk kepada satu peranti elektronik kecil yang bertindak sebagaipenghubung dengan kad Wi-Fi yang diinstalasi di dalam komputer pengguna bagi membolehkan perpindahan data berlaku. Menerusi spefikasi 802.11 di antara sumber jalurlebar seperti DSL atau kabel dengan komputer tersebut.802.11 pula merujuk kepada spefikasi teknikal keluarga pautan tanpa wayar LAN yang diberikan oleh IEEE
(Institute of Electrical and Electronic Engineers). Teknologi Wi-Fi dikatakan tergolong dalam spesifikasi 802.11b yang membolehkan perpindahan data berlaku
dalam kelajuan sehingga 11Mbps di dalam jalur 2.4 GHz. Sementara itu, teknologi 802.11a pula adalah lanjutan kepada teknologi 802.11b di mana teknologinya
lebih pantas. Teknologi 802.11a membenarkanperpindahan data berlaku dalam kelajuan sehingga 54 Mbps di dalam jalur 5 GHz. Teknologi ini juga dikenali sebagai Wi-Fi5 atau WECA.
Ethernet merupakan senibina LAN yang telah dibangunkan oleh Xerox Corp dan ianya merupakan kad antaramuka rangkaian yang digunakan dalam rangkaian LAN biasa. Sedangkan Wi-Fi pula adalah merupakan senibina LAN yang digunakan dalam persekitaran tanpa wayar. Ringkasnya ethernet digunakan dalam rangkaian LAN yang berwayar (menggunakan kabel seperti CAT5 untuk dihubungkan ke jalur lebar) manakala Wi-Fi
pula digunakan dalam rangkaian LAN tanpa wayar(menggunakan kad Wi-Fi dan dihubungkan ke titik capaian seterusnya akan menghubungkan ke jalur lebar).
LAN adalah merujuk kepada rangkaian komputer bagi kawasan setempat di mana setiap komputerdihubungkan antara satu sama lain dengan menggunakan wayar.
WLAN pula adalah merujuk kepada rangkaian komputer bagi kawasan setempat di mana setiap komputer dihubungkan antara satu sama lain tanpa menggunakan wayar. Konsep WLAN adalah sama dengan LAN misalnya dari segi penggunaan pelayan dan sistem pentadbiran.
Bezanya cuma dari segi medium iaitu WLAN menggunakan gelombang radio manakala LAN
menggunakan kabel untuk mentransmisikan data.

No comments: