Wednesday, 6 April 2011

manfaatkan teknologi internet sepenuhnya

Perkembangan teknologi internet agak pesat sejak sedekad yang lalu. Bermula dengan pengenalan internet jalur lebar hinggalah penggunaan web 2.0, penggunaan internet di kalangan pengguna di Malaysia semakin meningkat. Memandangkan penggunaannya yang semakin meningkat, maka adalah wajar teknologi ini digunakan secara sepenuhnya oleh para pengguna sekalian.

No comments: